Python Hazır Kodlar


Python: Eval() Ve İnput() Fonksiyonları Bir Arada Kullanılarak Matematiksel İşlemler Yapmak Ve Sadece İzin Verilen Matematiksel Karakterler Kullanılmasına İzin Vermek

Kodu Kopyala
#Python: Eval() Ve İnput() Fonksiyonları Bir Arada Kullanılarak Matematiksel İşlemler Yapmak Ve Sadece İzin Verilen Matematiksel Karakterler Kullanılmasına İzin Vermek
izin_verilen_karakterler="0123456789/*-+."
while True:
  işlem=input("Lütfen yapmak istediğiniz hesaplamayı giriniz:")
  if işlem=="ç":
    print("Çıkış yaptınız!")
    break
  for harf in işlem:
    if not harf in izin_verilen_karakterler:
      print("Uygun olmayan bir karakter girdiniz!")
      quit()
  else:
    print(eval(işlem))
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 eval() ve input() fonksiyonları bir arada kullanılarak matematiksel işlemler yapmak ve sadece izin verilen matematiksel karakterler kullanılmasına izin vermek
2 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
3 Python Dersleri 24: FOR Döngüsü Uygulamaları
4 Matematiksel işlemlerin input() fonksiyonu ve eval() fonksiyonu kullanılarak yaptırılması
5 Python Dersleri 25: FOR Döngüsü Deyimleri: Break, Continue, Range, Enumerate, Zip
6 Python Dersleri 22: Kümeler (Sets)
7 Python Dersleri 21: Demet (Tuple) Uygulamaları
8 Python Dersleri 20: Demetler (Tuples)
9 Python Dersleri 19: Sözlük Fonksiyonları
10 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
11 Python Dersleri 23: FOR Döngüsü
12 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
13 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
14 Bir dizinin elemanlarını birleştirmek ve birleştirirken araya belli bir karakter koymak
15 replace() fonksiyonunu kullanırken toplam kaç defa karakter veya harf değiştireceği ile ilgili sınırlama yapmak
16 Python Dersleri 26: While Döngüsü
17 Python Dersleri 27: Döngülerde ELSE Deyimi
18 dir() fonksiyonu nasıl kullanılır? Bir komutun veya karakterin metotlarını listeme işlemi
19 Python Dersleri 18: Sözlük Uygulamaları
20 Bir yazının karakterlerini ayırmak ve her bir karaktere numara vermek


aaaaa