Python Hazır Kodlar


Python: Kullanılmakta Olan Python Dilinin Versiyonunu Görüntülemek

Kodu Kopyala
#Python: Kullanılmakta Olan Python Dilinin Versiyonunu Görüntülemek
import sys
sistem=sys.version
print(sistem)
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Kullanılmakta olan Python dilinin versiyonunu görüntülemek
2 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
3 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
4 Python kullanarak bilgisayarı kapatmak
5 Tek satıra veya birden fazla satıra not yazmak veya not almak
6 Bir metin içerisinde aranan harften kaç tane var?
7 Bir text/metin dosyası içerisine yazı yazmak
8 replace() fonksiyonunu kullanırken toplam kaç defa karakter veya harf değiştireceği ile ilgili sınırlama yapmak
9 dir() fonksiyonu nasıl kullanılır? Bir komutun veya karakterin metotlarını listeme işlemi
10 Parola girerken Türkçe karakter girilmesini engellemek
11 if komutu nasıl kullanılır? Koşullu komutlar ve koşula bağlı işlemler
12 Bir ifade, yazı, sayı veya herhangi bir nesnenin türünü öğrenme işlemi
13 Bir dizinin elemanlarını birleştirmek ve birleştirirken araya belli bir karakter koymak
14 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
15 tuple kullanımı işlemleri
16 İki veya daha fazla diziyi birleştirmek ve metne çevirmek
17 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
18 UPDATE fonksiyonu nasıl kullanılır
19 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
20 Kullanılacak fonksiyon, metot vb. her konuda açıklama ve bilgi sahibi olmak: HELP fonksiyonu


aaaaa