Python Hazır Kodlar


Python: Bir Text/metin Dosyası İçerisine Yazı Yazmak

Kodu Kopyala
#Python: Bir Text/metin Dosyası İçerisine Yazı Yazmak
dosya = open("C:/Users/ali/Desktop/mailler/deneme.txt", "w")#Burada hangi text dosyasına not yazdıracaksanız onun tam yolunu yazınız.
print("Burada yer alan text dosyasına bir şeyler yazıyorum.", file=dosya)#file=dosya şeklindeki komut, yazım işleminin dosyaya yapılacağını belirtmektedir. Dosyanın açık olması şarttır.
dosya.close()#Açılmış olan dosyanın kapatılması için bu komutu kullanın!
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir text/metin dosyası içerisine yazı yazmak
2 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
3 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
4 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
5 Bir diziye yeni bir eleman eklemek
6 Bir yazı içerisinde bulunan kelimeleri veya karekterleri ayırarak bir diziye atamak
7 Dizi oluşturmak veya yeni bir dizi tanımlamak (Array)
8 İki veya daha fazla diziyi birleştirmek ve metne çevirmek
9 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
10 Bir yazı içerisindeki harfler arasına birer boşluk bırakmak
11 Bir yazının tamamen boşluktan oluşup oluşmadığını tespit etmek
12 Metin birleştirmek ve birleşik metinler içerisinde harf aramak
13 Bir yazının içerisinde yer alan karakterleri, kelimeleri vb. değiştirmek ve yerine başka bir kelime veya karakter koymak
14 Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak
15 replace() fonksiyonunu kullanırken toplam kaç defa karakter veya harf değiştireceği ile ilgili sınırlama yapmak
16 Bir yazının içerisinden parça alma, yazının karakterlerini alma, yazıyı tersine çevirme, spesifik alanları alma, birer atlayarak alma gibi işlemler
17 Bir yazı içerisindeki karakter/cümle/kelime sayısını tam tespit etmek ve detaylara göre inceleme yapmak
18 Bir yazı içerisinde geçen harfler bir kereden daha fazla geçiyorsa bunu tespit etme ve uyarı verme
19 Bir yazı içerisinde aranan kelime veya karakterden kaç tane olduğunu tespit etmek
20 Bir yazı içerisindeki Türkçe karakterleri İngilizce karakterlere çevirme işlemi


aaaaa