Python Hazır Kodlar


Python: Bir Text/metin Dosyası İçerisine Yazı Yazmak

Kodu Kopyala
#Python: Bir Text/metin Dosyası İçerisine Yazı Yazmak
dosya = open("C:/Users/ali/Desktop/mailler/deneme.txt", "w")#Burada hangi text dosyasına not yazdıracaksanız onun tam yolunu yazınız.
print("Burada yer alan text dosyasına bir şeyler yazıyorum.", file=dosya)#file=dosya şeklindeki komut, yazım işleminin dosyaya yapılacağını belirtmektedir. Dosyanın açık olması şarttır.
dosya.close()#Açılmış olan dosyanın kapatılması için bu komutu kullanın!
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir text/metin dosyası içerisine yazı yazmak
2 Python Dersleri 24: FOR Döngüsü Uygulamaları
3 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
4 Python Dersleri 18: Sözlük Uygulamaları
5 Python Dersleri 25: FOR Döngüsü Deyimleri: Break, Continue, Range, Enumerate, Zip
6 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
7 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
8 Bir diziye yeni bir eleman eklemek
9 Bir yazı içerisinde bulunan kelimeleri veya karekterleri ayırarak bir diziye atamak
10 Dizi oluşturmak veya yeni bir dizi tanımlamak (Array)
11 İki veya daha fazla diziyi birleştirmek ve metne çevirmek
12 Python Dersleri 22: Kümeler (Sets)
13 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
14 Python Dersleri 19: Sözlük Fonksiyonları
15 Bir yazı içerisindeki harfler arasına birer boşluk bırakmak
16 Bir yazının tamamen boşluktan oluşup oluşmadığını tespit etmek
17 Metin birleştirmek ve birleşik metinler içerisinde harf aramak
18 Bir yazının içerisinde yer alan karakterleri, kelimeleri vb. değiştirmek ve yerine başka bir kelime veya karakter koymak
19 Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak
20 replace() fonksiyonunu kullanırken toplam kaç defa karakter veya harf değiştireceği ile ilgili sınırlama yapmak


aaaaa