Python Hazır Kodlar


Python: Python Kullanarak Bilgisayarı Kapatmak

Kodu Kopyala
#Python: Python Kullanarak Bilgisayarı Kapatmak
import os
os.system("shutdown /s /t 10")#Buradaki sayı, kaç saniye sonra kapatmak istediğinizi ifade etmektedir. 10 yerine başka bir sayı girebilirsiniz.
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Python kullanarak bilgisayarı kapatmak
2 Tek satıra veya birden fazla satıra not yazmak veya not almak
3 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
4 Kullanılmakta olan Python dilinin versiyonunu görüntülemek
5 Pi sayısını ilk defa ve tam olarak hesaplama yöntemi. Pi sayısının nasıl icat edildiği ve tam olarak nasıl hesaplandığını burada yer alan kodu kullanarak keşfedebilirsiniz.
6 İki nesnenin veya iki değerin aynı olup olmadığını tespit etmek. "Nesne (Object)" kavramı ile "Değer (Value)" arasındaki farklar
7 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
8 Sinüs (sin) hesaplama işlemleri
9 Bir metin içerisinde aranan harften kaç tane var?
10 Çalışmakta olduğunuz Python dosyasının nerede ve hangi dizin içerisinde olduğunu tespit etmek
11 Python sürümünü tespit etmek
12 rsplit fonksiyonu ile sağdan sola doğru ayırma ve dizi oluşturma işlemi
13 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
14 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
15 Şirket ve kurum isimlerini kısaltmak / ilk harfleri kullanarak kısaltma işlemi uygulamak
16 replace() fonksiyonunu kullanırken toplam kaç defa karakter veya harf değiştireceği ile ilgili sınırlama yapmak
17 Bir text/metin dosyası içerisine yazı yazmak
18 Kullanılacak fonksiyon, metot vb. her konuda açıklama ve bilgi sahibi olmak: HELP fonksiyonu
19 Bir sayının üssünü formül kullanmadan almak
20 Bir yazı içerisindeki Türkçe karakterleri İngilizce karakterlere çevirme işlemi


aaaaa