Python Hazır Kodlar


Python: Şirket Ve Kurum İsimlerini Kısaltmak / İlk Harfleri Kullanarak Kısaltma İşlemi Uygulamak

Kodu Kopyala
#Python: Şirket Ve Kurum İsimlerini Kısaltmak / İlk Harfleri Kullanarak Kısaltma İşlemi Uygulamak
kurum_adı=input("Lütfen kısaltmak istediğiniz kurum adını giriniz:\t")
if kurum_adı=="":
    kurum_adı = "Türkiye Büyük Millet Meclisi"
dizi=[]
for kelime in kurum_adı.split():
    dizi+=kelime[0]
print(*dizi,sep=".",end=".")
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Şirket ve kurum isimlerini kısaltmak / ilk harfleri kullanarak kısaltma işlemi uygulamak
2 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
3 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
4 Bir yazıdaki ilk harfi büyük, sonraki harfleri küçük yapmak / bir cümlenin her kelimesinin ilk harfini büyük harfe çevirmek ve sonraki harfleri ise küçük harf yapmak
5 replace() fonksiyonunu kullanırken toplam kaç defa karakter veya harf değiştireceği ile ilgili sınırlama yapmak
6 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
7 Pi sayısını ilk defa ve tam olarak hesaplama yöntemi. Pi sayısının nasıl icat edildiği ve tam olarak nasıl hesaplandığını burada yer alan kodu kullanarak keşfedebilirsiniz.
8 tuple kullanımı işlemleri
9 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
10 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
11 EVAL formülü nasıl kullanılır? Basit bir hesap makinesi uygulaması.
12 Kelime veya cümleleri büyük harfe çevirmek / Türkçe karakter sorunu olmadan büyük harfe çevirmek
13 Tüm kelimelerin ilk harflerini büyük, sonraki harflerini küçük yapmak
14 Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak
15 Tek satıra veya birden fazla satıra not yazmak veya not almak
16 Bir yazının her bir satırını dizinin bir elemanı olarak atamak
17 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
18 Bir sayı girildiğinde toplamı bu sayıyı veren iki asal sayıyı bulmak. Örneğin toplamı 18888 sayısını veren ve her ikisi de asal sayı olan ikili kombinasyonları nasıl buluruz?
19 İki veya daha fazla diziyi birleştirmek ve metne çevirmek
20 rsplit fonksiyonu ile sağdan sola doğru ayırma ve dizi oluşturma işlemi


aaaaa