Python Hazır Kodlar


Python: Sinüs (sin) Hesaplama İşlemleri

Kodu Kopyala
#Python: Sinüs (sin) Hesaplama İşlemleri
import math
#Python bir sayıyı aldığında bunun doğrudan sünüsü almaya kalkışmayın. Zira radyan cinsinden sinüs alır. Buna dikkate edip gerekli düzeltmeleri yapmak gerekir.
print(math.sin(math.pi/2))#Burada aslında pi sayısı 180 olarak algılandı. Bu nedenle biz pi/2 ile 90 sayısının sinüsünü aldık.

sayı=90
sinüs=math.sin(sayı)
print(sinüs)

sinüs=math.sin(sayı*math.pi/180)#Burada aslında 90 sayısını radyana çevirdik ve öyle pi aldık. Böylece 90 sayısının sinüsü 1'e eşit oldu.
print(sinüs)
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Sinüs (sin) hesaplama işlemleri
2 eval() ve input() fonksiyonları bir arada kullanılarak matematiksel işlemler yapmak ve sadece izin verilen matematiksel karakterler kullanılmasına izin vermek
3 Global değişken tanımlamak ve fonksiyon içerisinde kullanmak
4 Faktöriyel hesaplama işlemi
5 Bir sayının tam bölenlerini tespit etmek
6 tuple kullanımı işlemleri
7 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
8 Pi sayısını ilk defa ve tam olarak hesaplama yöntemi. Pi sayısının nasıl icat edildiği ve tam olarak nasıl hesaplandığını burada yer alan kodu kullanarak keşfedebilirsiniz.
9 Matematiksel işlemlerin input() fonksiyonu ve eval() fonksiyonu kullanılarak yaptırılması
10 Bir dairenin alanını hesaplayan fonksiyon üretmek ve dairenin alanını çap üzerinden hesaplamak
11 EVAL formülü nasıl kullanılır? Basit bir hesap makinesi uygulaması.
12 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
13 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
14 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
15 Bir yazının içerisinden parça alma, yazının karakterlerini alma, yazıyı tersine çevirme, spesifik alanları alma, birer atlayarak alma gibi işlemler
16 Kompleks sayılar nasıl kullanılır? Yani kök -1 kompleks sayısı ile işlemler nasıl yapılır?
17 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
18 replace() fonksiyonunu kullanırken toplam kaç defa karakter veya harf değiştireceği ile ilgili sınırlama yapmak
19 İki nesnenin veya iki değerin aynı olup olmadığını tespit etmek. "Nesne (Object)" kavramı ile "Değer (Value)" arasındaki farklar
20 Bir yazıdaki ilk harfi büyük, sonraki harfleri küçük yapmak / bir cümlenin her kelimesinin ilk harfini büyük harfe çevirmek ve sonraki harfleri ise küçük harf yapmak


aaaaa