Python Hazır Kodlar


Python: Sinüs (sin) Hesaplama İşlemleri

Kodu Kopyala
#Python: Sinüs (sin) Hesaplama İşlemleri
import math
#Python bir sayıyı aldığında bunun doğrudan sünüsü almaya kalkışmayın. Zira radyan cinsinden sinüs alır. Buna dikkate edip gerekli düzeltmeleri yapmak gerekir.
print(math.sin(math.pi/2))#Burada aslında pi sayısı 180 olarak algılandı. Bu nedenle biz pi/2 ile 90 sayısının sinüsünü aldık.

sayı=90
sinüs=math.sin(sayı)
print(sinüs)

sinüs=math.sin(sayı*math.pi/180)#Burada aslında 90 sayısını radyana çevirdik ve öyle pi aldık. Böylece 90 sayısının sinüsü 1'e eşit oldu.
print(sinüs)
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Sinüs (sin) hesaplama işlemleri
2 Python Dersleri 23: FOR Döngüsü
3 eval() ve input() fonksiyonları bir arada kullanılarak matematiksel işlemler yapmak ve sadece izin verilen matematiksel karakterler kullanılmasına izin vermek
4 Python Dersleri 24: FOR Döngüsü Uygulamaları
5 Python Dersleri 25: FOR Döngüsü Deyimleri: Break, Continue, Range, Enumerate, Zip
6 Python Dersleri 26: While Döngüsü
7 Global değişken tanımlamak ve fonksiyon içerisinde kullanmak
8 Faktöriyel hesaplama işlemi
9 Python Dersleri 22: Kümeler (Sets)
10 Bir sayının tam bölenlerini tespit etmek
11 tuple kullanımı işlemleri
12 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
13 Pi sayısını ilk defa ve tam olarak hesaplama yöntemi. Pi sayısının nasıl icat edildiği ve tam olarak nasıl hesaplandığını burada yer alan kodu kullanarak keşfedebilirsiniz.
14 Matematiksel işlemlerin input() fonksiyonu ve eval() fonksiyonu kullanılarak yaptırılması
15 Bir dairenin alanını hesaplayan fonksiyon üretmek ve dairenin alanını çap üzerinden hesaplamak
16 EVAL formülü nasıl kullanılır? Basit bir hesap makinesi uygulaması.
17 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
18 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
19 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
20 Bir yazının içerisinden parça alma, yazının karakterlerini alma, yazıyı tersine çevirme, spesifik alanları alma, birer atlayarak alma gibi işlemler


aaaaa