Python Hazır Kodlar


Python: Faktöriyel Hesaplama İşlemi

Kodu Kopyala
#Python: Faktöriyel Hesaplama İşlemi
def faktoriyel(sayı):
  sonuç = 1
  if sayı < 1:
    return "Lütfen en az 1 giriniz!"
  i = 1
  while (i <= sayı):
    sonuç *= i
    i += 1
  return str(sayı) + " sayısının faktoriyeli: " + str(sonuç)


print(faktoriyel(10))
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Faktöriyel hesaplama işlemi
2 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
3 Global değişken tanımlamak ve fonksiyon içerisinde kullanmak
4 eval() ve input() fonksiyonları bir arada kullanılarak matematiksel işlemler yapmak ve sadece izin verilen matematiksel karakterler kullanılmasına izin vermek
5 EVAL formülü nasıl kullanılır? Basit bir hesap makinesi uygulaması.
6 Bir yazının her bir satırını dizinin bir elemanı olarak atamak
7 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
8 Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak
9 replace() fonksiyonunu kullanırken toplam kaç defa karakter veya harf değiştireceği ile ilgili sınırlama yapmak
10 İki veya daha fazla diziyi birleştirmek ve metne çevirmek
11 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
12 Tek satıra veya birden fazla satıra not yazmak veya not almak
13 Sinüs (sin) hesaplama işlemleri
14 dir() fonksiyonu nasıl kullanılır? Bir komutun veya karakterin metotlarını listeme işlemi
15 Pi sayısını ilk defa ve tam olarak hesaplama yöntemi. Pi sayısının nasıl icat edildiği ve tam olarak nasıl hesaplandığını burada yer alan kodu kullanarak keşfedebilirsiniz.
16 Bir yazı içerisindeki Türkçe karakterleri İngilizce karakterlere çevirme işlemi
17 rsplit fonksiyonu ile sağdan sola doğru ayırma ve dizi oluşturma işlemi
18 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
19 Bir text/metin dosyası içerisine yazı yazmak
20 Bir yazıdaki ilk harfi büyük, sonraki harfleri küçük yapmak / bir cümlenin her kelimesinin ilk harfini büyük harfe çevirmek ve sonraki harfleri ise küçük harf yapmak


aaaaa