Python Hazır Kodlar


Python: Faktöriyel Hesaplama İşlemi

Kodu Kopyala
#Python: Faktöriyel Hesaplama İşlemi
def faktoriyel(sayı):
  sonuç = 1
  if sayı < 1:
    return "Lütfen en az 1 giriniz!"
  i = 1
  while (i <= sayı):
    sonuç *= i
    i += 1
  return str(sayı) + " sayısının faktoriyeli: " + str(sonuç)


print(faktoriyel(10))
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Faktöriyel hesaplama işlemi
2 Python Dersleri 26: While Döngüsü
3 Python Dersleri 23: FOR Döngüsü
4 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
5 Python Dersleri 24: FOR Döngüsü Uygulamaları
6 Global değişken tanımlamak ve fonksiyon içerisinde kullanmak
7 eval() ve input() fonksiyonları bir arada kullanılarak matematiksel işlemler yapmak ve sadece izin verilen matematiksel karakterler kullanılmasına izin vermek
8 Python Dersleri 19: Sözlük Fonksiyonları
9 Python Dersleri 21: Demet (Tuple) Uygulamaları
10 Python Dersleri 22: Kümeler (Sets)
11 EVAL formülü nasıl kullanılır? Basit bir hesap makinesi uygulaması.
12 Python Dersleri 27: Döngülerde ELSE Deyimi
13 Python Dersleri 25: FOR Döngüsü Deyimleri: Break, Continue, Range, Enumerate, Zip
14 Bir yazının her bir satırını dizinin bir elemanı olarak atamak
15 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
16 Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak
17 replace() fonksiyonunu kullanırken toplam kaç defa karakter veya harf değiştireceği ile ilgili sınırlama yapmak
18 İki veya daha fazla diziyi birleştirmek ve metne çevirmek
19 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
20 Tek satıra veya birden fazla satıra not yazmak veya not almak


aaaaa