Python Hazır Kodlar


Python: Listede Yer Alan Sayıların Karelerinin Alınması Ve Yeniden Listelenmesi

Kodu Kopyala
#Python: Listede Yer Alan Sayıların Karelerinin Alınması Ve Yeniden Listelenmesi
sayılar_kareler={}
for i in range(3,10000,5):#Burada yer alan son parametre, büyütme adımlarını (step) göstermektedir. Yani 5'er 5'er artması sağlanmaktadır.
    sayılar_kareler.update({i:(i**2)})
print(sayılar_kareler)
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Listede yer alan sayıların karelerinin alınması ve yeniden listelenmesi
2 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
3 Bir yazının, cümlenin veya metnin içerisinde yer alan sayıları listelemek
4 EVAL formülü nasıl kullanılır? Basit bir hesap makinesi uygulaması.
5 Bir yazı içerisindeki karakter/cümle/kelime sayısını tam tespit etmek ve detaylara göre inceleme yapmak
6 rsplit fonksiyonu ile sağdan sola doğru ayırma ve dizi oluşturma işlemi
7 Bir sayı girildiğinde toplamı bu sayıyı veren iki asal sayıyı bulmak. Örneğin toplamı 18888 sayısını veren ve her ikisi de asal sayı olan ikili kombinasyonları nasıl buluruz?
8 Bir yazı içerisinde aranan kelime veya karakterden kaç tane olduğunu tespit etmek
9 Tüm kelimelerin ilk harflerini büyük, sonraki harflerini küçük yapmak
10 Büyük harf ve küçük harflerin yerlerini değiştirmek / tüm büyük harfleri küçük harfe ve tüm küçük harfleri büyük harfe çevirmek
11 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
12 Bir yazının içerisinde yer alan karakterleri, kelimeleri vb. değiştirmek ve yerine başka bir kelime veya karakter koymak
13 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
14 eval() ve input() fonksiyonları bir arada kullanılarak matematiksel işlemler yapmak ve sadece izin verilen matematiksel karakterler kullanılmasına izin vermek
15 Bir yazı, cümle veya ifade içerisinde geçen harf ve karakter sayısını tespit etmek
16 Python kullanarak bilgisayarı kapatmak
17 Bir sayının asal olup olmadığını bulmak
18 Bir yazının karakter sayısını artırma ve belli bir sayıya tamamlama / CENTER fonksiyonu
19 UPDATE fonksiyonu nasıl kullanılır
20 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi


aaaaa