Python Hazır Kodlar


Python: Rsplit Fonksiyonu İle Sağdan Sola Doğru Ayırma Ve Dizi Oluşturma İşlemi

Kodu Kopyala
#Python: Rsplit Fonksiyonu İle Sağdan Sola Doğru Ayırma Ve Dizi Oluşturma İşlemi
öğrenci_listesi="Ali, Veli, Ahmet, Osman"
öğrenciler=öğrenci_listesi.split(", ",2)#Burada virgül kullanarak elemanları ayırdık ve 2 parametresi ile bu işlemi en fazla 2 defa tekrar etmesini sağladık.
print(öğrenciler)
#Split fonksiyonu soldan sağa doğru ayırma işlemi yapar. rsplit ise sağdan sola doğru bu işlemi yapar.
öğrenciler2=öğrenci_listesi.rsplit(", ",1)
print(öğrenciler2)
"""
Buradaki sonuca özellikle dikkat etmek gerekmektedir.
rsplit fonksiyonu sağdan sola doğru ayırma işlemi yapmış olsa da sonuçlarda yer alan sıralama soldan sağa doğrudur.
Sonuç olarak rsplit fonksiyonu sıralamayı değiştirmez. Sadece sağdan sola doğru ayırma işlemi yapar.
"""
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 rsplit fonksiyonu ile sağdan sola doğru ayırma ve dizi oluşturma işlemi
2 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
3 Python Dersleri 25: FOR Döngüsü Deyimleri: Break, Continue, Range, Enumerate, Zip
4 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
5 Bir yazıda bulunan ifadeleri ayırarak diziye atamak ve daha sonra dizinin elemanlarını yazdırmak
6 Python Dersleri 19: Sözlük Fonksiyonları
7 Python Dersleri 22: Kümeler (Sets)
8 İki veya daha fazla diziyi birleştirmek ve metne çevirmek
9 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
10 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
11 Python Dersleri 27: Döngülerde ELSE Deyimi
12 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
13 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
14 Bir yazıdaki ilk harfi büyük, sonraki harfleri küçük yapmak / bir cümlenin her kelimesinin ilk harfini büyük harfe çevirmek ve sonraki harfleri ise küçük harf yapmak
15 Bir yazının her bir satırını dizinin bir elemanı olarak atamak
16 Python Dersleri 21: Demet (Tuple) Uygulamaları
17 Python Dersleri 26: While Döngüsü
18 dir() fonksiyonu nasıl kullanılır? Bir komutun veya karakterin metotlarını listeme işlemi
19 Python Dersleri 24: FOR Döngüsü Uygulamaları
20 Bir yazı içerisinde bulunan kelimeleri veya karekterleri ayırarak bir diziye atamak


aaaaa