Python Hazır Kodlar


Python: Bir Metindeki Karakterleri Ve Harfleri Harf Sırasına Göre Dizmek / Sort Fonksiyonu

Kodu Kopyala
#Python: Bir Metindeki Karakterleri Ve Harfleri Harf Sırasına Göre Dizmek / Sort Fonksiyonu
print(sorted("selam"))#SORTED fonksiyonu önce bir diziye atama yapıyor ve sonra da onu kendi içinde sıralıyor.
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir metindeki karakterleri ve harfleri harf sırasına göre dizmek / SORT fonksiyonu
2 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
3 replace() fonksiyonunu kullanırken toplam kaç defa karakter veya harf değiştireceği ile ilgili sınırlama yapmak
4 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
5 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
6 Büyük harf ve küçük harflerin yerlerini değiştirmek / tüm büyük harfleri küçük harfe ve tüm küçük harfleri büyük harfe çevirmek
7 Bir yazı içerisindeki karakter/cümle/kelime sayısını tam tespit etmek ve detaylara göre inceleme yapmak
8 Bir yazıdaki ilk harfi büyük, sonraki harfleri küçük yapmak / bir cümlenin her kelimesinin ilk harfini büyük harfe çevirmek ve sonraki harfleri ise küçük harf yapmak
9 Kelime veya cümleleri büyük harfe çevirmek / Türkçe karakter sorunu olmadan büyük harfe çevirmek
10 Tüm kelimelerin ilk harflerini büyük, sonraki harflerini küçük yapmak
11 Bir yazı veya cümlede geçen harfleri bir diziye atamak
12 Metin birleştirmek ve birleşik metinler içerisinde harf aramak
13 Bir ifadenin yazı/metin karakterlerinden oluşup oluşmadığını tespit etmek / Girilen ifade metin midir?
14 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
15 Bir yazının karakter sayısını artırma ve belli bir sayıya tamamlama / CENTER fonksiyonu
16 eval() ve input() fonksiyonları bir arada kullanılarak matematiksel işlemler yapmak ve sadece izin verilen matematiksel karakterler kullanılmasına izin vermek
17 Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak
18 Bir yazı, cümle veya ifade içerisinde geçen harf ve karakter sayısını tespit etmek
19 Bir yazıyı hizalama ve karakter sayısını belli bir rakama tamamlama
20 tuple kullanımı işlemleri


aaaaa