Python Hazır Kodlar


Python: Bir Yazıda Bulunan İfadeleri Ayırarak Diziye Atamak Ve Daha Sonra Dizinin Elemanlarını Yazdırmak

Kodu Kopyala
#Python: Bir Yazıda Bulunan İfadeleri Ayırarak Diziye Atamak Ve Daha Sonra Dizinin Elemanlarını Yazdırmak
öğrenci_listesi="Ali, Veli, Ahmet, Osman"
öğrenciler=öğrenci_listesi.split(", ")
print(öğrenciler)#Bu işlem doğrudan dizi olarak listeyi sunacaktır.
print(*öğrenciler,sep="\n")#Bu işlem her bir liste elemanını birer satıra yazmayı sağlar. Bunu yaparken öncelikle * işareti öne kondu ve sonra sep parametresi ile ayraç belirledik. "\n" ayracı yeni satırdır.
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir yazıda bulunan ifadeleri ayırarak diziye atamak ve daha sonra dizinin elemanlarını yazdırmak
2 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
3 Bir dizinin elemanlarını birleştirmek ve birleştirirken araya belli bir karakter koymak
4 Bir yazı içerisinde bulunan kelimeleri veya karekterleri ayırarak bir diziye atamak
5 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
6 Bir yazının her bir satırını dizinin bir elemanı olarak atamak
7 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
8 Bir yazı veya cümlede geçen harfleri bir diziye atamak
9 Bir yazıyı satırlara ayırarak bir diziye atamak
10 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
11 Bir yazı içerisindeki karakter/cümle/kelime sayısını tam tespit etmek ve detaylara göre inceleme yapmak
12 Dizi oluşturmak veya yeni bir dizi tanımlamak (Array)
13 Bir yazının karakter sayısını artırma ve belli bir sayıya tamamlama / CENTER fonksiyonu
14 İki veya daha fazla diziyi birleştirmek ve metne çevirmek
15 Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak
16 Bir yazıdaki ilk harfi büyük, sonraki harfleri küçük yapmak / bir cümlenin her kelimesinin ilk harfini büyük harfe çevirmek ve sonraki harfleri ise küçük harf yapmak
17 Bir diziye yeni bir eleman eklemek
18 Metin birleştirmek ve birleşik metinler içerisinde harf aramak
19 Bir metindeki karakterleri ve harfleri harf sırasına göre dizmek / SORT fonksiyonu
20 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek


aaaaa