Python Hazır Kodlar


Python: Bir Diziye Yeni Bir Eleman Eklemek

Kodu Kopyala
#Python: Bir Diziye Yeni Bir Eleman Eklemek
dizi=[1,55,44,'selam', 'katı',0.66]#Diziler köşeli parantez içerisine yazılır.
print(dizi)
#Diziye ekleme yapmak için aşağıdaki gibi bir yöntem izlemek gerekir:
dizi.append('yeni eleman')
print(dizi)
dizi+=['bir yeni eleman daha']
print(dizi)
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir diziye yeni bir eleman eklemek
2 Dizi oluşturmak veya yeni bir dizi tanımlamak (Array)
3 Bir yazıda bulunan ifadeleri ayırarak diziye atamak ve daha sonra dizinin elemanlarını yazdırmak
4 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
5 Bir yazının her bir satırını dizinin bir elemanı olarak atamak
6 Bir yazı veya cümlede geçen harfleri bir diziye atamak
7 Bir yazıyı satırlara ayırarak bir diziye atamak
8 Bir yazının karakter sayısını artırma ve belli bir sayıya tamamlama / CENTER fonksiyonu
9 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
10 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
11 Metin birleştirmek ve birleşik metinler içerisinde harf aramak
12 Bir dizinin elemanlarını birleştirmek ve birleştirirken araya belli bir karakter koymak
13 Bir dizi içerisinde yer alan eleman sayısını tespit etmek
14 Bir dizinin elemanlarını eleman numarasına göre sildirmek
15 Bir cümle, kelime veya ifadeyi küçük harflere çevirmek ve küçük harflerle yazmak (lower fonksiyonu)
16 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
17 Bir dizinin elemanlarını tersine göre sıralamak veya sıralamayı tersine çevirmek
18 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
19 Bir metindeki karakterleri ve harfleri harf sırasına göre dizmek / SORT fonksiyonu
20 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek


aaaaa