Python Hazır Kodlar


Python: Bir Diziye Yeni Bir Eleman Eklemek

Kodu Kopyala
#Python: Bir Diziye Yeni Bir Eleman Eklemek
dizi=[1,55,44,'selam', 'katı',0.66]#Diziler köşeli parantez içerisine yazılır.
print(dizi)
#Diziye ekleme yapmak için aşağıdaki gibi bir yöntem izlemek gerekir:
dizi.append('yeni eleman')
print(dizi)
dizi+=['bir yeni eleman daha']
print(dizi)
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir diziye yeni bir eleman eklemek
2 Dizi oluşturmak veya yeni bir dizi tanımlamak (Array)
3 Python Dersleri 19: Sözlük Fonksiyonları
4 Python Dersleri 20: Demetler (Tuples)
5 Python Dersleri 18: Sözlük Uygulamaları
6 Bir yazıda bulunan ifadeleri ayırarak diziye atamak ve daha sonra dizinin elemanlarını yazdırmak
7 Python Dersleri 22: Kümeler (Sets)
8 Python Dersleri 25: FOR Döngüsü Deyimleri: Break, Continue, Range, Enumerate, Zip
9 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
10 Bir yazının her bir satırını dizinin bir elemanı olarak atamak
11 Python Dersleri 21: Demet (Tuple) Uygulamaları
12 Bir yazı veya cümlede geçen harfleri bir diziye atamak
13 Bir yazıyı satırlara ayırarak bir diziye atamak
14 Python Dersleri 26: While Döngüsü
15 Bir yazının karakter sayısını artırma ve belli bir sayıya tamamlama / CENTER fonksiyonu
16 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
17 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
18 Python Dersleri 24: FOR Döngüsü Uygulamaları
19 Metin birleştirmek ve birleşik metinler içerisinde harf aramak
20 Bir dizinin elemanlarını birleştirmek ve birleştirirken araya belli bir karakter koymak


aaaaa