Python Hazır Kodlar


Python: Çarpım Tablosu Oluşturmak

Kodu Kopyala
#Python: Çarpım Tablosu Oluşturmak
#Çarpım tablosu
for i in range(1,11):
    for j in range(1,11):
        print(str(i),"*",str(j),"=",str(i*j))
    print("----------------------------------------")
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Çarpım tablosu oluşturmak
2 Dilekçe oluşturmak. Bir metinin içerisine kendi bilgilerimizi nasıl gireriz?
3 Dizi oluşturmak veya yeni bir dizi tanımlamak (Array)
4 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
5 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
6 Bir yazıyı satırlara ayırarak bir diziye atamak
7 Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak
8 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
9 tuple kullanımı işlemleri
10 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
11 Bir yazı içerisinde bulunan kelimeleri veya karekterleri ayırarak bir diziye atamak
12 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
13 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
14 Bir yazının tamamen boşluktan oluşup oluşmadığını tespit etmek
15 İki veya daha fazla diziyi birleştirmek ve metne çevirmek
16 rsplit fonksiyonu ile sağdan sola doğru ayırma ve dizi oluşturma işlemi
17 EVAL formülü nasıl kullanılır? Basit bir hesap makinesi uygulaması.
18 Bir ifadenin yazı/metin karakterlerinden oluşup oluşmadığını tespit etmek / Girilen ifade metin midir?
19 Bir yazının sayılardan/rakamlardan oluşup oluşmadığını tespit etmek
20 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)


aaaaa