Python Hazır Kodlar


Python: Çarpım Tablosu Oluşturmak

Kodu Kopyala
#Python: Çarpım Tablosu Oluşturmak
#Çarpım tablosu
for i in range(1,11):
    for j in range(1,11):
        print(str(i),"*",str(j),"=",str(i*j))
    print("----------------------------------------")
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Çarpım tablosu oluşturmak
2 Dilekçe oluşturmak. Bir metinin içerisine kendi bilgilerimizi nasıl gireriz?
3 Takvim Oluşturmak / Haftanın Günlerini Gösteren Takvim
4 Dizi oluşturmak veya yeni bir dizi tanımlamak (Array)
5 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
6 Python Dersleri 23: FOR Döngüsü
7 Python Dersleri 25: FOR Döngüsü Deyimleri: Break, Continue, Range, Enumerate, Zip
8 Python Dersleri 24: FOR Döngüsü Uygulamaları
9 Python Dersleri 19: Sözlük Fonksiyonları
10 Python Dersleri 22: Kümeler (Sets)
11 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
12 Python Dersleri 20: Demetler (Tuples)
13 Bir yazıyı satırlara ayırarak bir diziye atamak
14 Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak
15 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
16 tuple kullanımı işlemleri
17 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
18 Bir yazı içerisinde bulunan kelimeleri veya karekterleri ayırarak bir diziye atamak
19 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
20 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak


aaaaa