Python Hazır Kodlar


Python: Dilekçe Oluşturmak. Bir Metinin İçerisine Kendi Bilgilerimizi Nasıl Gireriz?

Kodu Kopyala
#Python: Dilekçe Oluşturmak. Bir Metinin İçerisine Kendi Bilgilerimizi Nasıl Gireriz?
dilekçe = """
tarih: {}
T.C.
{} ÜNİVERSİTESİ
{} Fakültesi Dekanlığına
Fakülteniz {} Bölümü {} numaralı öğrencisiyim. Ekte sunduğum belgede
belirtilen mazeretim gereğince {} Eğitim-Öğretim Yılı {}.
yarıyılında öğrenime ara izni (kayıt dondurma) istiyorum.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
        İmza
Ad : {}
Soyad : {}
T.C. Kimlik No. : {}
Adres : {}
Tel. : {}
Ekler : {}
"""
tarih = input("tarih: ")
üniversite = input("üniversite adı: ")
fakülte = input("fakülte adı: ")
bölüm = input("bölüm adı: ")
öğrenci_no = input("öğrenci no. :")
öğretim_yılı = input("öğretim yılı: ")
yarıyıl = input("yarıyıl: ")
ad = input("öğrencinin adı: ")
soyad = input("öğrencinin soyadı: ")
tc_kimlik_no = input("TC Kimlik no. :")
adres = input("adres: ")
tel = input("telefon: ")
ekler = input("ekler: ")
print(dilekçe.format(tarih, üniversite, fakülte, bölüm,
öğrenci_no, öğretim_yılı, yarıyıl,
ad, soyad, tc_kimlik_no,
adres, tel, ekler))
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Dilekçe oluşturmak. Bir metinin içerisine kendi bilgilerimizi nasıl gireriz?
2 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
3 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
4 Global değişken tanımlamak ve fonksiyon içerisinde kullanmak
5 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
6 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
7 Dizi oluşturmak veya yeni bir dizi tanımlamak (Array)
8 Bir text/metin dosyası içerisine yazı yazmak
9 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
10 Metin birleştirmek ve birleşik metinler içerisinde harf aramak
11 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
12 İki veya daha fazla diziyi birleştirmek ve metne çevirmek
13 Bir sayı girildiğinde toplamı bu sayıyı veren iki asal sayıyı bulmak. Örneğin toplamı 18888 sayısını veren ve her ikisi de asal sayı olan ikili kombinasyonları nasıl buluruz?
14 Bir yazı içerisinde bulunan kelimeleri veya karekterleri ayırarak bir diziye atamak
15 replace() fonksiyonunu kullanırken toplam kaç defa karakter veya harf değiştireceği ile ilgili sınırlama yapmak
16 Bir diziye yeni bir eleman eklemek
17 Bir metin içerisinde aranan harften kaç tane var?
18 EVAL formülü nasıl kullanılır? Basit bir hesap makinesi uygulaması.
19 Bir yazının tamamen boşluktan oluşup oluşmadığını tespit etmek
20 Bir yazının içerisinden parça alma, yazının karakterlerini alma, yazıyı tersine çevirme, spesifik alanları alma, birer atlayarak alma gibi işlemler


aaaaa