Python Hazır Kodlar


Python: Dilekçe Oluşturmak. Bir Metinin İçerisine Kendi Bilgilerimizi Nasıl Gireriz?

Kodu Kopyala
#Python: Dilekçe Oluşturmak. Bir Metinin İçerisine Kendi Bilgilerimizi Nasıl Gireriz?
dilekçe = """
tarih: {}
T.C.
{} ÜNİVERSİTESİ
{} Fakültesi Dekanlığına
Fakülteniz {} Bölümü {} numaralı öğrencisiyim. Ekte sunduğum belgede
belirtilen mazeretim gereğince {} Eğitim-Öğretim Yılı {}.
yarıyılında öğrenime ara izni (kayıt dondurma) istiyorum.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
        İmza
Ad : {}
Soyad : {}
T.C. Kimlik No. : {}
Adres : {}
Tel. : {}
Ekler : {}
"""
tarih = input("tarih: ")
üniversite = input("üniversite adı: ")
fakülte = input("fakülte adı: ")
bölüm = input("bölüm adı: ")
öğrenci_no = input("öğrenci no. :")
öğretim_yılı = input("öğretim yılı: ")
yarıyıl = input("yarıyıl: ")
ad = input("öğrencinin adı: ")
soyad = input("öğrencinin soyadı: ")
tc_kimlik_no = input("TC Kimlik no. :")
adres = input("adres: ")
tel = input("telefon: ")
ekler = input("ekler: ")
print(dilekçe.format(tarih, üniversite, fakülte, bölüm,
öğrenci_no, öğretim_yılı, yarıyıl,
ad, soyad, tc_kimlik_no,
adres, tel, ekler))
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Dilekçe oluşturmak. Bir metinin içerisine kendi bilgilerimizi nasıl gireriz?
2 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
3 Python Dersleri 20: Demetler (Tuples)
4 Python Dersleri 24: FOR Döngüsü Uygulamaları
5 Python Dersleri 19: Sözlük Fonksiyonları
6 Python Dersleri 26: While Döngüsü
7 Python Dersleri 23: FOR Döngüsü
8 Python Dersleri 27: Döngülerde ELSE Deyimi
9 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
10 Global değişken tanımlamak ve fonksiyon içerisinde kullanmak
11 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
12 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
13 Python Dersleri 25: FOR Döngüsü Deyimleri: Break, Continue, Range, Enumerate, Zip
14 Python Dersleri 22: Kümeler (Sets)
15 Dizi oluşturmak veya yeni bir dizi tanımlamak (Array)
16 Python Dersleri 18: Sözlük Uygulamaları
17 Bir text/metin dosyası içerisine yazı yazmak
18 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
19 Metin birleştirmek ve birleşik metinler içerisinde harf aramak
20 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak


aaaaa