Python Hazır Kodlar


Python: Bir Yazıda Yer Alıp Diğer Yazıda Yer Almayan (bulunmayan) Karakterleri Bulmak Ve Listelemek

Kodu Kopyala
#Python: Bir Yazıda Yer Alıp Diğer Yazıda Yer Almayan (bulunmayan) Karakterleri Bulmak Ve Listelemek
ilk_metin = "asdasfddgdhfjfdgdşfkgjdfklgşjdfkl*******gjdfkghdfjghj-----klsdhajlsdhjkj-*84hkhjjh"
ikinci_metin = "sdfsuıdoryeuıfsjkdfhdjklghjdfklruseldhfjlkdshfljskeeuf"
dizi=[]
for harf in ilk_metin:
    if not harf in ikinci_metin:
        dizi.append(harf)
dizi = list(dict.fromkeys(dizi))
print(dizi)
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir yazıda yer alıp diğer yazıda yer almayan (bulunmayan) karakterleri bulmak ve listelemek
2 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
3 Python Dersleri 22: Kümeler (Sets)
4 Python Dersleri 26: While Döngüsü
5 Bir yazı, cümle veya ifade içerisinde geçen harf ve karakter sayısını tespit etmek
6 Bir yazının içerisinde yer alan karakterleri, kelimeleri vb. değiştirmek ve yerine başka bir kelime veya karakter koymak
7 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
8 Bir yazı içerisindeki karakter/cümle/kelime sayısını tam tespit etmek ve detaylara göre inceleme yapmak
9 Python Dersleri 19: Sözlük Fonksiyonları
10 Python Dersleri 21: Demet (Tuple) Uygulamaları
11 Bir yazının karakter sayısını artırma ve belli bir sayıya tamamlama / CENTER fonksiyonu
12 Python Dersleri 25: FOR Döngüsü Deyimleri: Break, Continue, Range, Enumerate, Zip
13 Bir yazıda bulunan ifadeleri ayırarak diziye atamak ve daha sonra dizinin elemanlarını yazdırmak
14 Python Dersleri 24: FOR Döngüsü Uygulamaları
15 Bir yazı içerisinde aranan kelime veya karakterden kaç tane olduğunu tespit etmek
16 Python Dersleri 18: Sözlük Uygulamaları
17 replace() fonksiyonunu kullanırken toplam kaç defa karakter veya harf değiştireceği ile ilgili sınırlama yapmak
18 Bir yazıdaki tab karakterlerini genişletmek / EXPANDTABS fonksiyonu
19 Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak
20 Bir yazının, cümlenin veya metnin içerisinde yer alan sayıları listelemek


aaaaa