Python Hazır Kodlar


Python: Bir Yazıda Yer Alıp Diğer Yazıda Yer Almayan (bulunmayan) Karakterleri Bulmak Ve Listelemek

Kodu Kopyala
#Python: Bir Yazıda Yer Alıp Diğer Yazıda Yer Almayan (bulunmayan) Karakterleri Bulmak Ve Listelemek
ilk_metin = "asdasfddgdhfjfdgdşfkgjdfklgşjdfkl*******gjdfkghdfjghj-----klsdhajlsdhjkj-*84hkhjjh"
ikinci_metin = "sdfsuıdoryeuıfsjkdfhdjklghjdfklruseldhfjlkdshfljskeeuf"
dizi=[]
for harf in ilk_metin:
    if not harf in ikinci_metin:
        dizi.append(harf)
dizi = list(dict.fromkeys(dizi))
print(dizi)
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir yazıda yer alıp diğer yazıda yer almayan (bulunmayan) karakterleri bulmak ve listelemek
2 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
3 Bir yazı, cümle veya ifade içerisinde geçen harf ve karakter sayısını tespit etmek
4 Bir yazının içerisinde yer alan karakterleri, kelimeleri vb. değiştirmek ve yerine başka bir kelime veya karakter koymak
5 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
6 Bir yazı içerisindeki karakter/cümle/kelime sayısını tam tespit etmek ve detaylara göre inceleme yapmak
7 Bir yazının karakter sayısını artırma ve belli bir sayıya tamamlama / CENTER fonksiyonu
8 Bir yazıda bulunan ifadeleri ayırarak diziye atamak ve daha sonra dizinin elemanlarını yazdırmak
9 Bir yazı içerisinde aranan kelime veya karakterden kaç tane olduğunu tespit etmek
10 replace() fonksiyonunu kullanırken toplam kaç defa karakter veya harf değiştireceği ile ilgili sınırlama yapmak
11 Bir yazıdaki tab karakterlerini genişletmek / EXPANDTABS fonksiyonu
12 Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak
13 Bir yazının, cümlenin veya metnin içerisinde yer alan sayıları listelemek
14 Bir yazıdaki ilk harfi büyük, sonraki harfleri küçük yapmak / bir cümlenin her kelimesinin ilk harfini büyük harfe çevirmek ve sonraki harfleri ise küçük harf yapmak
15 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
16 tuple kullanımı işlemleri
17 Bir sayının asal olup olmadığını bulmak
18 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
19 Büyük harf ve küçük harflerin yerlerini değiştirmek / tüm büyük harfleri küçük harfe ve tüm küçük harfleri büyük harfe çevirmek
20 Tüm kelimelerin ilk harflerini büyük, sonraki harflerini küçük yapmak


aaaaa