Python Hazır Kodlar


Python: Bir İfade, Yazı, Sayı Veya Herhangi Bir Nesnenin Türünü Öğrenme İşlemi

Kodu Kopyala
#Python: Bir İfade, Yazı, Sayı Veya Herhangi Bir Nesnenin Türünü Öğrenme İşlemi
ifade1="merhaba"
ifade2=55
ifade3=15.544
ifade4=True
ifade5=False
#bir ifadenin türünü öğrenmek için TYPE fonksiyonu kullanılır. Aşağıda görübilirsiniz.
print(type(ifade1),type(ifade2),type(ifade3),type(ifade4),type(ifade5),sep="\n")
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir ifade, yazı, sayı veya herhangi bir nesnenin türünü öğrenme işlemi
2 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
3 Python Dersleri 22: Kümeler (Sets)
4 İki veya daha fazla diziyi birleştirmek ve metne çevirmek
5 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
6 Python Dersleri 25: FOR Döngüsü Deyimleri: Break, Continue, Range, Enumerate, Zip
7 Python Dersleri 21: Demet (Tuple) Uygulamaları
8 Python Dersleri 19: Sözlük Fonksiyonları
9 Bir yazı içerisindeki karakter/cümle/kelime sayısını tam tespit etmek ve detaylara göre inceleme yapmak
10 Python Dersleri 26: While Döngüsü
11 Python Dersleri 27: Döngülerde ELSE Deyimi
12 Python Dersleri 20: Demetler (Tuples)
13 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
14 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
15 Bir yazı, cümle veya ifade içerisinde geçen harf ve karakter sayısını tespit etmek
16 Bir yazı içerisinde bulunan kelimeleri veya karekterleri ayırarak bir diziye atamak
17 Bir yazının karakter sayısını artırma ve belli bir sayıya tamamlama / CENTER fonksiyonu
18 Bir ifadenin yazı/metin karakterlerinden oluşup oluşmadığını tespit etmek / Girilen ifade metin midir?
19 Bir ifadenin/yazının alfa numerik (yani yazı veya sayı içerip içermediğini) olup olmadığını tespit etmek
20 İki nesnenin veya iki değerin aynı olup olmadığını tespit etmek. "Nesne (Object)" kavramı ile "Değer (Value)" arasındaki farklar


aaaaa