Python Hazır Kodlar


Python: Bir İfade, Yazı, Sayı Veya Herhangi Bir Nesnenin Türünü Öğrenme İşlemi

Kodu Kopyala
#Python: Bir İfade, Yazı, Sayı Veya Herhangi Bir Nesnenin Türünü Öğrenme İşlemi
ifade1="merhaba"
ifade2=55
ifade3=15.544
ifade4=True
ifade5=False
#bir ifadenin türünü öğrenmek için TYPE fonksiyonu kullanılır. Aşağıda görübilirsiniz.
print(type(ifade1),type(ifade2),type(ifade3),type(ifade4),type(ifade5),sep="\n")
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir ifade, yazı, sayı veya herhangi bir nesnenin türünü öğrenme işlemi
2 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
3 İki veya daha fazla diziyi birleştirmek ve metne çevirmek
4 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
5 Bir yazı içerisindeki karakter/cümle/kelime sayısını tam tespit etmek ve detaylara göre inceleme yapmak
6 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
7 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
8 Bir yazı, cümle veya ifade içerisinde geçen harf ve karakter sayısını tespit etmek
9 Bir yazı içerisinde bulunan kelimeleri veya karekterleri ayırarak bir diziye atamak
10 Bir yazının karakter sayısını artırma ve belli bir sayıya tamamlama / CENTER fonksiyonu
11 Bir ifadenin yazı/metin karakterlerinden oluşup oluşmadığını tespit etmek / Girilen ifade metin midir?
12 Bir ifadenin/yazının alfa numerik (yani yazı veya sayı içerip içermediğini) olup olmadığını tespit etmek
13 İki nesnenin veya iki değerin aynı olup olmadığını tespit etmek. "Nesne (Object)" kavramı ile "Değer (Value)" arasındaki farklar
14 replace() fonksiyonunu kullanırken toplam kaç defa karakter veya harf değiştireceği ile ilgili sınırlama yapmak
15 Bir kelimenin Ptyhon'da değişken adı olarak atanıp atanamayacağını öğrenmek
16 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
17 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
18 Bir yazıdaki ilk harfi büyük, sonraki harfleri küçük yapmak / bir cümlenin her kelimesinin ilk harfini büyük harfe çevirmek ve sonraki harfleri ise küçük harf yapmak
19 Bir sayının asal olup olmadığını bulmak
20 Bir yazı içerisindeki istenen karakterleri yok etmek veya silmek


aaaaa