Python Hazır Kodlar


Python: Bir Yazı İçerisindeki Türkçe Karakterleri İngilizce Karakterlere Çevirme İşlemi

Kodu Kopyala
#Python: Bir Yazı İçerisindeki Türkçe Karakterleri İngilizce Karakterlere Çevirme İşlemi
önceki_karakterler =   ["ş",
             "ç",
             "ö",
             "ğ",
             "ü",
             "ı",
             "Ş",
             "Ç",
             "Ö",
             "Ğ",
             "Ü",
             "İ"]

sonraki_karakterler =  ["s",
             "c",
             "o",
             "g",
             "u",
             "i",
             "S",
             "C",
             "O",
             "G",
             "U",
             "I"]
metin = "Burada Türkçe karakterler kullanılmıştır. Şimdi yapacağımız işlemde türkçe karakterleri hızlıca kaldırıp onları İngilizce karakterlere çevireceğiz."
for i in range(12):
  metin=metin.replace(önceki_karakterler[i],sonraki_karakterler[i])
print(metin)
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir yazı içerisindeki Türkçe karakterleri İngilizce karakterlere çevirme işlemi
2 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
3 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
4 İki veya daha fazla diziyi birleştirmek ve metne çevirmek
5 Bir yazının içerisinden parça alma, yazının karakterlerini alma, yazıyı tersine çevirme, spesifik alanları alma, birer atlayarak alma gibi işlemler
6 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
7 Kelime veya cümleleri büyük harfe çevirmek / Türkçe karakter sorunu olmadan büyük harfe çevirmek
8 replace() fonksiyonunu kullanırken toplam kaç defa karakter veya harf değiştireceği ile ilgili sınırlama yapmak
9 Bir ifadenin yazı/metin karakterlerinden oluşup oluşmadığını tespit etmek / Girilen ifade metin midir?
10 Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak
11 Bir yazı içerisindeki karakter/cümle/kelime sayısını tam tespit etmek ve detaylara göre inceleme yapmak
12 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
13 Bir yazı içerisindeki istenen karakterleri yok etmek veya silmek
14 Bir yazıyı küçük harfe çevirirken oluşacak Türkçe karakter problemlerini düzeltme
15 Bir yazıdaki ilk harfi büyük, sonraki harfleri küçük yapmak / bir cümlenin her kelimesinin ilk harfini büyük harfe çevirmek ve sonraki harfleri ise küçük harf yapmak
16 tuple kullanımı işlemleri
17 Metin birleştirmek ve birleşik metinler içerisinde harf aramak
18 Bir yazının içerisinde yer alan karakterleri, kelimeleri vb. değiştirmek ve yerine başka bir kelime veya karakter koymak
19 Bir yazı içerisinde bulunan kelimeleri veya karekterleri ayırarak bir diziye atamak
20 Bir yazı içerisinde aranan kelime veya karakterden kaç tane olduğunu tespit etmek


aaaaa