Python Hazır Kodlar


Python: Tam Sayıyı Küsüratlı Sayıya Çevirmek

Kodu Kopyala
#Python: Tam Sayıyı Küsüratlı Sayıya Çevirmek
sayı=55
a=float(sayı)    #FLOAT komutu bir ifadeyi küsüratlı sayıya çevirir.
print(a)
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Tam sayıyı küsüratlı sayıya çevirmek
2 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
3 Bir yazının karakter sayısını artırma ve belli bir sayıya tamamlama / CENTER fonksiyonu
4 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
5 Sinüs (sin) hesaplama işlemleri
6 İki veya daha fazla diziyi birleştirmek ve metne çevirmek
7 Bir yazının içerisinden parça alma, yazının karakterlerini alma, yazıyı tersine çevirme, spesifik alanları alma, birer atlayarak alma gibi işlemler
8 Büyük harf ve küçük harflerin yerlerini değiştirmek / tüm büyük harfleri küçük harfe ve tüm küçük harfleri büyük harfe çevirmek
9 Bir sayı girildiğinde toplamı bu sayıyı veren iki asal sayıyı bulmak. Örneğin toplamı 18888 sayısını veren ve her ikisi de asal sayı olan ikili kombinasyonları nasıl buluruz?
10 Bir dizinin elemanlarını tersine göre sıralamak veya sıralamayı tersine çevirmek
11 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
12 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
13 Kelime veya cümleleri büyük harfe çevirmek / Türkçe karakter sorunu olmadan büyük harfe çevirmek
14 Bir yazıyı satırlara ayırarak bir diziye atamak
15 Bir yazının tamamen boşluktan oluşup oluşmadığını tespit etmek
16 Girilen ifadenin tamamen sayılardan oluşup oluşmadığını tespit etmek
17 Bir yazı içerisinde bulunan kelimeleri veya karekterleri ayırarak bir diziye atamak
18 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
19 Bir yazı içerisindeki karakter/cümle/kelime sayısını tam tespit etmek ve detaylara göre inceleme yapmak
20 Pi sayısını ilk defa ve tam olarak hesaplama yöntemi. Pi sayısının nasıl icat edildiği ve tam olarak nasıl hesaplandığını burada yer alan kodu kullanarak keşfedebilirsiniz.


aaaaa