Python Hazır Kodlar


Python: Bir Dizinin Elemanlarını Tersine Göre Sıralamak Veya Sıralamayı Tersine Çevirmek

Kodu Kopyala
#Python: Bir Dizinin Elemanlarını Tersine Göre Sıralamak Veya Sıralamayı Tersine Çevirmek
dizi=["a","b",'v','x','c',1,7,4,38,96,64,3]
dizi.reverse()
print(dizi)
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir dizinin elemanlarını tersine göre sıralamak veya sıralamayı tersine çevirmek
2 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
3 Bir dizinin elemanlarını eleman numarasına göre sildirmek
4 Bir yazının her bir satırını dizinin bir elemanı olarak atamak
5 Büyük harf ve küçük harflerin yerlerini değiştirmek / tüm büyük harfleri küçük harfe ve tüm küçük harfleri büyük harfe çevirmek
6 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
7 Bir yazı veya cümlede geçen harfleri bir diziye atamak
8 Bir yazının içerisinden parça alma, yazının karakterlerini alma, yazıyı tersine çevirme, spesifik alanları alma, birer atlayarak alma gibi işlemler
9 replace() fonksiyonunu kullanırken toplam kaç defa karakter veya harf değiştireceği ile ilgili sınırlama yapmak
10 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
11 Bir cümle, kelime veya ifadeyi küçük harflere çevirmek ve küçük harflerle yazmak (lower fonksiyonu)
12 İki veya daha fazla diziyi birleştirmek ve metne çevirmek
13 Bir dizinin elemanlarını birleştirmek ve birleştirirken araya belli bir karakter koymak
14 Bir yazı içerisinde aranan kelime veya karakterden kaç tane olduğunu tespit etmek
15 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
16 Bir yazıda bulunan ifadeleri ayırarak diziye atamak ve daha sonra dizinin elemanlarını yazdırmak
17 Kelime veya cümleleri büyük harfe çevirmek / Türkçe karakter sorunu olmadan büyük harfe çevirmek
18 Dizi oluşturmak veya yeni bir dizi tanımlamak (Array)
19 Bir metindeki karakterleri ve harfleri harf sırasına göre dizmek / SORT fonksiyonu
20 Bir yazı içerisindeki karakter/cümle/kelime sayısını tam tespit etmek ve detaylara göre inceleme yapmak


aaaaa