Python Hazır Kodlar


Python: Bir Dizinin Elemanlarını Tersine Göre Sıralamak Veya Sıralamayı Tersine Çevirmek

Kodu Kopyala
#Python: Bir Dizinin Elemanlarını Tersine Göre Sıralamak Veya Sıralamayı Tersine Çevirmek
dizi=["a","b",'v','x','c',1,7,4,38,96,64,3]
dizi.reverse()
print(dizi)
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir dizinin elemanlarını tersine göre sıralamak veya sıralamayı tersine çevirmek
2 Python Dersleri 22: Kümeler (Sets)
3 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
4 Python Dersleri 19: Sözlük Fonksiyonları
5 Python Dersleri 25: FOR Döngüsü Deyimleri: Break, Continue, Range, Enumerate, Zip
6 Python Dersleri 21: Demet (Tuple) Uygulamaları
7 Python Dersleri 24: FOR Döngüsü Uygulamaları
8 Bir dizinin elemanlarını eleman numarasına göre sildirmek
9 Bir yazının her bir satırını dizinin bir elemanı olarak atamak
10 Büyük harf ve küçük harflerin yerlerini değiştirmek / tüm büyük harfleri küçük harfe ve tüm küçük harfleri büyük harfe çevirmek
11 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
12 Bir yazı veya cümlede geçen harfleri bir diziye atamak
13 Bir yazının içerisinden parça alma, yazının karakterlerini alma, yazıyı tersine çevirme, spesifik alanları alma, birer atlayarak alma gibi işlemler
14 replace() fonksiyonunu kullanırken toplam kaç defa karakter veya harf değiştireceği ile ilgili sınırlama yapmak
15 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
16 Bir cümle, kelime veya ifadeyi küçük harflere çevirmek ve küçük harflerle yazmak (lower fonksiyonu)
17 İki veya daha fazla diziyi birleştirmek ve metne çevirmek
18 Python Dersleri 20: Demetler (Tuples)
19 Bir dizinin elemanlarını birleştirmek ve birleştirirken araya belli bir karakter koymak
20 Bir yazı içerisinde aranan kelime veya karakterden kaç tane olduğunu tespit etmek


aaaaa