Python Hazır Kodlar


Python: Bir Dizinin Elemanlarını Eleman Numarasına Göre Sildirmek

Kodu Kopyala
#Python: Bir Dizinin Elemanlarını Eleman Numarasına Göre Sildirmek
dizi=[1,2,3,4,5,6]
del dizi[0]#Burada dizinin ilk elemanını sildirdik. Böylece ilk eleman tamamen yok oldu. Aşağıda dizi yazdırıldığında görülecektir ki 1 elemanı kayboldu.
print(dizi)
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir dizinin elemanlarını eleman numarasına göre sildirmek
2 Python Dersleri 25: FOR Döngüsü Deyimleri: Break, Continue, Range, Enumerate, Zip
3 Bir dizinin elemanlarını tersine göre sıralamak veya sıralamayı tersine çevirmek
4 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
5 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
6 Python Dersleri 22: Kümeler (Sets)
7 Bir yazının her bir satırını dizinin bir elemanı olarak atamak
8 Python Dersleri 21: Demet (Tuple) Uygulamaları
9 Python Dersleri 19: Sözlük Fonksiyonları
10 Bir dizinin elemanlarını birleştirmek ve birleştirirken araya belli bir karakter koymak
11 Python Dersleri 18: Sözlük Uygulamaları
12 Bir yazıda bulunan ifadeleri ayırarak diziye atamak ve daha sonra dizinin elemanlarını yazdırmak
13 Python Dersleri 20: Demetler (Tuples)
14 Bir dizi içerisinde yer alan eleman sayısını tespit etmek
15 Bir yazı veya cümlede geçen harfleri bir diziye atamak
16 Python Dersleri 24: FOR Döngüsü Uygulamaları
17 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
18 Python Dersleri 26: While Döngüsü
19 Büyük harf ve küçük harflerin yerlerini değiştirmek / tüm büyük harfleri küçük harfe ve tüm küçük harfleri büyük harfe çevirmek
20 Bir yazı içerisinde aranan kelime veya karakterden kaç tane olduğunu tespit etmek


aaaaa