Python Hazır Kodlar


Python: Sırayla Girilen Sayıları Diziye Atamak Ve Girilen Bu Sayıların Ortalamasını Anlık Olarak Ekrana Yansıtmak

Kodu Kopyala
#Python: Sırayla Girilen Sayıları Diziye Atamak Ve Girilen Bu Sayıların Ortalamasını Anlık Olarak Ekrana Yansıtmak
toplam=0
dizi=[]
while True:
  veri=input("Bir sayı giriniz:\t")
  if veri=='tamam':
    break
  sayı=float(veri)
  dizi+=[sayı]
  toplam=sum(dizi)
  adet=len(dizi)
  ortalama=round(toplam/adet,2)
  print("Girdiğiniz sayılar: ", dizi,"\n","Girilen sayıların ortalaması: ",ortalama)
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Sırayla girilen sayıları diziye atamak ve girilen bu sayıların ortalamasını anlık olarak ekrana yansıtmak
2 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
3 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
4 Bir yazı içerisinde bulunan kelimeleri veya karekterleri ayırarak bir diziye atamak
5 Bir yazıda bulunan ifadeleri ayırarak diziye atamak ve daha sonra dizinin elemanlarını yazdırmak
6 Bir yazının her bir satırını dizinin bir elemanı olarak atamak
7 Bir ifadenin yazı/metin karakterlerinden oluşup oluşmadığını tespit etmek / Girilen ifade metin midir?
8 Bir yazı içerisindeki karakter/cümle/kelime sayısını tam tespit etmek ve detaylara göre inceleme yapmak
9 Bir yazı veya cümlede geçen harfleri bir diziye atamak
10 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
11 Bir sayı girildiğinde toplamı bu sayıyı veren iki asal sayıyı bulmak. Örneğin toplamı 18888 sayısını veren ve her ikisi de asal sayı olan ikili kombinasyonları nasıl buluruz?
12 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
13 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
14 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
15 Bir yazıyı satırlara ayırarak bir diziye atamak
16 İki veya daha fazla diziyi birleştirmek ve metne çevirmek
17 Ayların gün sayılarını değişkenlere atamak
18 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
19 Bir yazının karakter sayısını artırma ve belli bir sayıya tamamlama / CENTER fonksiyonu
20 Bir sayının asal olup olmadığını bulmak


aaaaa