Python Hazır Kodlar


Python: Sırayla Girilen Sayıları Diziye Atamak Ve Girilen Bu Sayıların Ortalamasını Anlık Olarak Ekrana Yansıtmak

Kodu Kopyala
#Python: Sırayla Girilen Sayıları Diziye Atamak Ve Girilen Bu Sayıların Ortalamasını Anlık Olarak Ekrana Yansıtmak
toplam=0
dizi=[]
while True:
  veri=input("Bir sayı giriniz:\t")
  if veri=='tamam':
    break
  sayı=float(veri)
  dizi+=[sayı]
  toplam=sum(dizi)
  adet=len(dizi)
  ortalama=round(toplam/adet,2)
  print("Girdiğiniz sayılar: ", dizi,"\n","Girilen sayıların ortalaması: ",ortalama)
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Sırayla girilen sayıları diziye atamak ve girilen bu sayıların ortalamasını anlık olarak ekrana yansıtmak
2 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
3 Python Dersleri 23: FOR Döngüsü
4 Python Dersleri 25: FOR Döngüsü Deyimleri: Break, Continue, Range, Enumerate, Zip
5 Python Dersleri 27: Döngülerde ELSE Deyimi
6 Python Dersleri 26: While Döngüsü
7 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
8 Bir yazı içerisinde bulunan kelimeleri veya karekterleri ayırarak bir diziye atamak
9 Python Dersleri 24: FOR Döngüsü Uygulamaları
10 Python Dersleri 20: Demetler (Tuples)
11 Bir yazıda bulunan ifadeleri ayırarak diziye atamak ve daha sonra dizinin elemanlarını yazdırmak
12 Bir yazının her bir satırını dizinin bir elemanı olarak atamak
13 Python Dersleri 22: Kümeler (Sets)
14 Python Dersleri 19: Sözlük Fonksiyonları
15 Bir ifadenin yazı/metin karakterlerinden oluşup oluşmadığını tespit etmek / Girilen ifade metin midir?
16 Bir yazı içerisindeki karakter/cümle/kelime sayısını tam tespit etmek ve detaylara göre inceleme yapmak
17 Python Dersleri 21: Demet (Tuple) Uygulamaları
18 Bir yazı veya cümlede geçen harfleri bir diziye atamak
19 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
20 Bir sayı girildiğinde toplamı bu sayıyı veren iki asal sayıyı bulmak. Örneğin toplamı 18888 sayısını veren ve her ikisi de asal sayı olan ikili kombinasyonları nasıl buluruz?


aaaaa